Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Ὑπάρχει κάποιος γιά νά μαζέψῃ τόν Κωνσταντίνου;
Τὸ ὀρθότερον ἐρώτημα εἶναι:

Ὑπάρχει κάποιος πού νά θέλῃ νά μαζέψῃ τόν Κωνσταντίνου;
Ἕνα πρόσωπο «μυστήριο», μὲ πολλὰ πρόσωπα καὶ σκοτεινὲς διασυνδέσεις!
Ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ τὴν ΜΑΡΦΙΝ, μὲ τὴν ΥΠΑΤΙΑ, μὲ τοὺς ἐντεταλμένους κουκουλοφόρους   καὶ γενικῶς μὲ ὅ,τι καταργεῖ ἔννοιες ὅπως ἀσφάλεια, ἔθνος, Ἑλλάς, Ἄνθρωπος, ἐλευθερία, αὐτοπροσδιορισμός, Ἔθνος!!!
Ὁ Κωνσταντίνου εἶναι στὸ ἀπυρόβλητον!:
Οὐδεῖς τὸν ἀγγίζει!
Σὲ κάθε ἐκπομπὴ ποὺ ὑποστηρίζει τὰ πολυπολιτισμικὰ ὑβρίδια πάντα μέσα!
Σὲ κάθε «ἀνθρωπιστικὴ» δράσιν, ποὺ ὅμως κρύβει δουλεμπόριον, ἐπίσης μέσα!
Σὲ κάθε ἐντεταλμένη χρήσιν βίας, κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐλευθέρων ἐκφράσεών του, ἐπίσης μέσα.
Ἀλλὰ οὐδεῖς τὸν ἐνοχλεῖ!
Οὐδεῖς τὸν πειράζει!
Σὰν νὰ εἶναι φάντασμα ἕνα πρᾶγμα…  Ὁ Φαντομάς….
Εἶναι παράλογον νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ δρᾷ καὶ νὰ ἀσκῆ ἐξουσία, ἕνα πρόσωπο συνδεδεμένο μὲ σκοτεινὲς χρηματοδητήσεις, μὲ ἀγνώστου ταὐτότητος ΜΚΟ καὶ μὲ τὰ σχέδια τοῦ Σόρος γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Κι ὅμως… Σὰν νὰ τὸν προστατεύουν ἀπὸ κάθε πλευρά, κάθε κυβέρνησις καὶ κάθε ἀρχή!
Θὰ τολμοῦσα νὰ ἰσχυριστῶ πὼς μᾶλλον οὐδεῖς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχ}η ἤ ὄχι ὁ Κωνσταντίνο!
Ἐπισήμως τοὐλάχιστον.
Διότι κατὰ βάσιν παραμένει ἐργαλεῖο τῆς ἐκάστοτε ἀρχούσης τάξεως καὶ ὑποψιάζομαι πὼς τὸν τρέμουν οἱ κυβερνῶντες. (Ναί, οἱ κυβερνῶντες εἶναι μαριονέτες. Δέν τό ἔχετε ἀντιληφθεῖ;)
Μερικὲς ἀπὸ τὶς καταγγελίες ποὺ τὸν ἀφοροῦν εἶναι οἱ παρακάτω:
  • Τί άκριβῶς ἔκανε ἔξω ἀπό τήν ΜΑΡΦΙΝ, τήν ἴδιαν ὥρα πού ξεκινοῦσε ἡ φωτιά;
  • Τί άκριβῶς κάνει κάθε φορά πού γίνεται μία διαδήλωσις;

  • Ποιός ἀκριβῶς ἦταν ὁ ῥόλος του στό σούργελον ΥΠΑΤΙΑ;
  • Τί ἀρκιβῶς σχέσιν ἔχει μέ τήν καταστροφή τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, ἰδίως τά τελευταῖα δύο χρόνια;
  • Τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκει ὅταν ξεσηκώνει ΛΑΘΡΟεισβολεῖς κατά Ἑλλήνων;
 
  • Ποιά ἡ σχέσις του μέ τήν ἐπικείμενη πολιορκία πού μᾶς ἑτοιμάζουν τά ΛΑΘΡΟεποίκια;
  • Κατά πόσων Ἑλλήνων ἔχει δώσει έντολή ἐπιθέσεως;
  • Κατά πόσων Ἑλλήνων ἔχει στραφεῖ  μέ τά ἔργα του;
 
  • Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἐπαγγελματίας ψευδομάρτυρας σέ ἀμέτρητες ὑποθέσεις, πού ὅμως οὐδέποτε παρίστατο;
Εἶναι κι ἄλλα πολλά, ὑποερωτήματα, ἀλλὰ θὰ παραμείνω στὰ ἀνωτέρω πρὸς ὥρας.
Ἐννοεῖται πὼς ἡ Τατιάνα τὸν ἔχει πάντα πρώτη μούρη, μαζὺ μὲ ὄλους τοὺς ΛΑΘΡΟλάγνους. Καὶ ἐννοεῖται πὼς ὁ τΣΥΡΙΖΑ τὸν ἔχει περὶ πολλού. (Κι ὄχι μόνον! Περὶ πολλοῦ παντοῦ ὁ Πετράν!!!)
Νά ἀνησυχοῦμε ἤ ὄχι;
Διότι τὸ χρῆμα εἶναι πολύ.
Πάρα πολύ…
Καὶ κάποιοι ἐξ αἴφνης ἔγιναν πολὺ πλούσιοι, ἄν καὶ μὲ μισθοὺς δασκάλων.
Κάποιες ἀπαντήσεις ἀπό κάπου; Κάποιες ἀποφάσεις; Κάποιες κινήσεις;
Ἤ μήπως πάλι θά βλέπουμε τόν Κωνσταντίνου νά ῥημάζῃ, ὤς πρωτεργάτης,  τήν Ἀθήνα, καί τίς λοιπές μας πόλεις; Ἤ μήπως κι αὐτός εἶναι μέσα στό σχέδιον;


Φιλονόη.

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ‘ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ

filonoi.gr 
hellenicrevenge

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου