Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Μια οφειλόμενη απάντηση στους προπαγάνδιστες

Μια οφειλόμενη απάντηση στους προπαγάνδιστες Η μόνη απάντηση που μπόρεσε χθες να ψελλίσει ο ανεκδιήγητος υπουργός ΠΡΟΠΟ στην ερώτηση του Συναγωνιστή, Ηλία Κασιδιάρη, ήταν για την Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και την υποτιθέμενη «δεσμευτικότητα» της. Το ίδιο βράδυ στο «Αποκαλυπτικό Δελτίο» η ίδια σύμβαση ήταν το μόνο «επιχείρημα» του Αδώνι Γεωργιάδη. Όμως τι λέει η ίδια η σύμβαση, ακόμα και αν δεχτούμε την «δεσμευτικότητα» της και πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων, όπως απαιτούν οι Νεοδημοκράτες, κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και βούλησης.
Καταρχάς στο άρθρο 11 όντως κατωχυρώνει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, όπως έλεγαν Δένδιας και Γεωργιάδης, όμως αυτή είναι η μισή αλήθεια, όπως συνηθίζεται σε αυτούς που θέλουν να λένε μεγάλα ψέμματα. Λίγο πιο «κάτω» υπάρχει το άρθρο 16, το οποίο «ξεχάσαν» αμφότεροι ο υπουργός ΠΡΟΠΟ και ο λαλίστατος βουλευτής της ΝΔ. Τι λέει το άρθρο 16; Ας το δούμε άνευ σχολιασμού:
«Άρθρo 16
Περιoρισμoί στηv πoλιτική δραστηριότητα τωv αλλoδαπώv
Ουδεμία διάταξις τωv άρθρωv 10, 11 και 14 δύvαται vα θεωρηθή ως απαγoρεύoυσα εις τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη vα επιβάλλωσι περιoρισμoύς εις τηv πoλιτικήv δραστηριότητα τωv ξέvωv.»
Όπου Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη είναι τα κράτη, όπως η Ελλάδα. Αυτά για να μην μας δουλεύουν οι προπαγανδιστές και οι ψεύτες που μόνη τους έννοια είναι η παγκοσμιοποίηση και η «κινεζοποίηση» των Ελλήνων. Αν και, το επαναλαμβάνουμε, ακόμα και αν η Σύμβαση τους δικαίωνε εμείς θα συνεχίζαμε να φωνάζουμε και να απαιτούμε να είναι η εθνική ανεξαρτήσια και το εθνικό συμφέρον υπεράνω της οποιασδήποτε σύμβασης. 

xryshaygh.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου