Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

" ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ, ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ Μ Ο Ν Ο Ν ΜΕ ΚΡΕΜΑΛΕΣ"


Μόλις τωρα πληροφορήθηκα τ ά ά δ ι α ν ό η τ α ........
1). ΕΠΩΛΗΣΑΝ, (ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ), ΤΗΝ "ΜΑΡΙΝΑ-ΦΛΟΙΣΒΟΥ", ΚΑΠΟΙΟΙ "ΛAKEΔΕΣ-ΡΑΓΙΑΔΟΝΑΙΝΕΚΟΙ" στό Μετοχικό
Ταμειο Στρατου της...... "τουρκιάς"......
ΝΑΙ ΝΑΙ, Μάλιστα, έκει, δίπλα στό ΘΡΥΛΙΚΟ ΘΩΡΗΚΤΟ ΜΑΣ "ΑΒΕΡΩΦ", τό όποιον κρατουσε έξω άπό τό Αίγαιο τόν
βρωμο-στόλοτης "κοπροτουρκιάς", ύποχρεώνωντας τον νά κρύβεται γιά πολλά χρόνια στά Στενά των Δαρδανελίων
καί νά μήν τολμάη νά ξεμυτήση. Θά τρίζουν τά κόκκαλα του Ναυάρχου Κουντουριώτη !
Άδυνατω νά πιστέψω τέτοιες ώ μ έ ς π ρ ο δ ο σ ί ε ς. γι΄αύτό λοιπόν καί δακτυλογράφησα στά Έλληνικά, "Πώληση
Μαρίνας-Φλοισβου στήν τουρκιά" ΚΑΙ Ω ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΘΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΕΜΑΛΑΣ, ΥΠΗΡΧΕ Η ΣΥΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΗ, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗΣΙΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ...................
Έτερον άπίστευτον, τό όποιον ώσαύτως μέ πληροφόρησαν:
2). ΕΚΠΟΙΗΣΑΝ ΛΕΕΙ, Κ Α Ι ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, (ΛΕΣΒΟΥ), ΣΤΗΝ "ΚΟΠΡΟΤΟΥΡΚΙΑ", ή όποία κατ΄έπανάληψιν
καί μέ ίταμόν τρόπον διεκδικει, (άντί νά της διεκδικουμε ΕΜΕΙΣ, τήν Μικρά Άσία καί τήν Κωνσταντινούπολη), τό Πρωαι-
ώνιο Πατρογονικό μας, Αίγαιον Πέλαγος...... τό Καστελόριζο ........... τήν Γαυδο .......... καί τήν Δ. Θράκη........ ένω οί
δικοί μας "σκυφτοκώληδες πολιτικάντηδες", δεν διαθέτουν ούτε κατ΄έλάχιστον τήν δυνατότητα νά καταννοήσουν ότι,
όσο πιό πολύ ένδίδουν στίς άπαιτήσεις, τόσα πιό πολλά θά τούς διεκδικουν οί άρπαγες άνατολιτες βρωμο-μογγόλοι........
Έτσι, δακτυλογράφησα: "ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ", μέ έλληνικους χαρακτηρες, καί άμέσως μου πρου-
σιάστηκε τό κατάπτυστο κείμενο της αίσχρης συμφωνίας, μέ τίς ύπογραφες ΟΛΩΝ των "δοσιλόγων-προδοτων", καθως καί
τίς έκποιήσεις άλλων περιουσιακων στοιχείων της Έλλάδος, λές καί ειναι περιουσία καί περιουσία των γονιων τους !!!......
Νά σημειωθη ότι ή "έκποιησις" ύπεγράφη μόλις δύο ήμέρες πρίν νά γκρεμοτσακιστη ή κυβέρνησις-ΓΑΠ, του γλοιώδους
Χοντρου, καί των διαφόρων "τσουτσεκιων" μέ τά....... "έξελληνισμένα όνόματα"......
ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ "ΑΚΑΠΝΟΙ" ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ "ΠΡΟΔΟΤΑΡΟΙ", ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΠΤΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΕΧΟΥΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ "ΑΙΣΧΡΑ ΠΡΟΔΟΤΑΡΙΑ"......
John Syros

 
koinonikieksegersi.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου