Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Tης μιας δραχμής τα… σενάρια


thumbΦήμες, ανυπόστατες ή μη, «οργανωμένο σχέ­διο» ή όχι, η αλήθεια εί­ναι ότι ήδη έχουν ξεκι­νήσει οι επιχειρήσεις προετοιμασίας της κοινής γνώμης για το ενδεχόμενο μιας επιστροφής στη δραχμή ή σε νό­μισμα εκτός του ευρώ ή σε μια... «μα­λακή» παραλλαγή του ευρώ.

Ανεξάρτητα από το πότε θα πάρου­με την επόμενη δόση, οι περισσότε­ροι ξένοι αναλυτές, αλλά πλέον και πολλοί Έλληνες (μεταξύ αυτών και υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης, για να μην ξεχνιόμαστε) θεωρούν ως ένα πιθανό (αν όχι και ισχυρό) ενδεχό­μενο να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ. Αν αυτό δεν είναι επιχείρηση... προε­τοιμασίας, τότε τι είναι;


Ίσως όμως είναι η επιχείρηση προ­ετοιμασίας όχι για τη... δραχμή, αλλά για το είδος της πτώχευσης που μας ετοιμάζουν. Όπως λένε οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί και τόσοι άλλοι, το ζητούμενο είναι η προστα­σία του ευρώ από την Ελλάδα, η οποία αποτελεί πηγή κινδύνων για τη σταθε­ρότητα του νομίσματος.

Ως εκ τούτου δείχνουν να βιάζονται να ενεργοποιήσουν μια ήδη ειλημμένη απόφαση του Μαρτίου, προσυπογεγραμμένη και από την ελληνική κυ­βέρνηση: ελεγχόμενη πτώχευση στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού χρημα­τοπιστωτικής σταθερότητας (ESM), που είχε προγραμματιστεί να λειτουρ­γήσει από το καλοκαίρι του 2013. Η μόνη τους έγνοια είναι να μην επέλθει νωρίτερα η πτώχευση και γίνει κατά τρόπο ανεξέλεγκτο. Δηλαδή πριν οι ίδιοι οι πιστωτές (και επιτηρητές) της χώρας καταφέρουν να ελέγξουν τους όρους της και τις συνέπειές της.

Ωστόσο τα προβλήμα­τα είναι πολλά. Το κυρι­ότερο συνίσταται στην απουσία ενός «μηχα­νισμού» ο οποίος να εγγυάται ότι μια χρεο­κοπία μπορεί πράγματι να παραμείνει ελεγχόμενη. Τέτοιοι μηχανισμοί στην Ευρώ­πη δεν υπάρχουν - άλλωστε η Ε.Ε. στη­ρίζεται κυρίως στην τεχνογνωσία και τους μηχανισμούς του ΔΝΤ, το οποίο δεν τους έχει... ανανεώσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι άνθρωποι του ΔΝΤ αυτές τις μέρες λένε συνεχώς ότι «δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος». Στην περίπτωσή μας αυτή η επισήμανση παραπέμπει ευθέως στο παράδειγμα της... Αρ­γεντινής, όπου μια απόπειρα «μετακύλισης ομολόγων», όπως αυτή που εξελίσσεται τώρα στην Ελλάδα, οδήγησε σε μια κανονικότα­τη και... επίσημη πτώχευση.

Στην πραγματικότητα - με την ελ­ληνική πτώχευση να αποτελεί ήδη μια ειλημμένη και επίσημη απόφαση, κάτι που η κυβέρνηση... παραλείπει όταν μας σερβίρει τον έναν εφιάλτη μετά τον άλλο για να την... αποφύγουμε! - η Γερμανία, π.χ., αγωνιά μόνο για το αν θα καταφέρει να την ελέγξει.

♦ Γι’ αυτό ο υπουργός Βιομηχανί­ας Φ. Ρέσλερ μίλησε για την ανάγκη να επισπευστεί η ελεγχόμενη πτώχευση της Ελλάδας.

♦ Γι’ αυτό η Μέρκελ τον επι­βεβαίωσε πλή­ρως με επίση­μη δήλωσή της στην οποία είπε ότι πρέπει να κά­νουμε τα πάντα για να αποφύ­γουμε μια άτα­κτη και ανεξέ­λεγκτη πτώχευ­ση.

♦ Γι’ αυτό οι Ευρωπαίοι θέλουν να επισπεύσουν τη λειτουργία του μόνιμου μηχανισμού (πτωχεύσεων) ESM.

topontiki.gr
http://kafeneio-gr.blogspot.com
defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου