Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Προσευχή γιά τήν Πατρίδα μας

Στίς μέρες μας ἡ Πατρίδα μας φαίνεται ταπεινωμένη προδομενη
Περνάει δύσκολες στιγμές.

Προσευχή γιά τήν Πατρίδα μας
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς

Οὐράνιε Πατέρα μου, σέ εὐγνωμονῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, γιατί γεννήθηκα στήν Ἑλλάδα. Καθώς βαδίζω σ᾿ αὐτό τό χῶμα πού τό πότισαν μέ τό αἷμα τους χιλιάδες Μαρτύρων τῆς πίστεως καί Ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευθερίας καί ὅσο ἀναλογίζομαι τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου, διακρίνω τό δικό Σου χέρι νά μᾶς σκεπάζει καί νά μᾶς ἀναδεικνύει λαό εὐλογημένο.
Σήμερα ὅμως, Κύριε, τό βλέπεις! Ἡ Ἑλλάδα ἔχασε τή δόξα πού κοντά Σου ἀπέκτησε καί ἀντί αὐτῆς βιώνει ταπείνωση καί ντροπή.

"Ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθήναι ημάς εχθροίς βλασφημούσι σε και απειλούσιν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών 
Άνελε τω Σταυρώ σου τους ημάς πολεμούντας γνώτωσαν πως ισχύει Ορθοδόξων η Πίστης πρεσβείαις της Θεοτόκου μόνε Φιλάνθρωπε"

Θεέ μου, πρόφθασέ μας καί ἔλα Σύ νά κυβερνᾶς, Σύ νά βασιλεύεις μεταξύ μας καί ἐντός μας.
«Πάτερ ἡμῶν… ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου». Ἀμήν

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου